L´Ateneu Catalònia

Activitats

Seccions

Galeria d´imatges

Contacte

Avís Legal

I. La Redacció

La redacció del butlletí no es la responsable de l'opinió dels seus col·laboradors ni comparteix necessàriament totes les opinions.

II. Política de Confidencialitat, Seguretat i Protecció de Dades

1. L'Ateneu Cultural Catalònia, garanteixen a tots els usuaris/es que subministrin dades personals per accedir als seus serveis d'Internet, la màxima confidencialitat i privacitat sobre aquestes dades.

2. D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'usuari/a de l'Ateneu Cultural Catalònia podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació per a l'ús de les seves dades, en la forma establerta en els articles 15, 16, i 17 de l'esmentada llei i en la Instrucció núm. 1/1998, de 19 de gener, de l'Agència de Protecció de Dades. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació es podran exercir enviant un correu electrònic a ateneucatalonia@ateneucatalonia.com

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, s'informa expressament als usuaris de l'Ateneu Cultural Catalònia: - Que les seves dades passaran a formar part d'un fitxer, on es conservaran mentre sigui essent usuari/a del Ateneu Cultural Catalònia.


- Que la finalitat de la recollida de dades és poder confirmar la residència de l'usuari a la ciutat de L'Hospitalet i oferir serveis específics per a cada col·lectiu en funció de la seva edat, activitat i/o barri de residència. Les dades van dirigides al mitjà Ateneu Cultural Catalònia.

3. Igualment l'usuari de l'Ateneu Cultural Catalònia podrà donar el seu consentiment exprés o revocar-lo, o bé exercitar el seu dret d'oposició, en els termes previstos en l'article 6 de la referida llei. Aquests drets també els podrà exercir enviant un correu electrònic a ateneucatalonia@ateneucatalonia.com.

4. En relació als serveis a disposició dels usuaris/es a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent, i en especial el Real Decret 994/1999 d'11 de Juny sobre Mesures de Seguretat.
L'Ateneu Cultural Catalònia garanteix als usuaris/es el dret d'informació en la recollida de dades, i els principis de qualitat, seguretat, secret, i comunicació de les dades, de conformitat amb el que s'estableix en la llei 15/1999 de 13 de Desembre.

5. Prèvia audiència a l'interessat per un termini de 15 dies, l' Ateneu Cultural Catalònia es reserva el dret a excloure de l'accés als serveis per als membres del centre qualsevol usuari/a que hagi facilitat dades falses, una vegada s'hagi acreditat formalment el fet, sense perjudici de les responsabilitats penals en què es podrà incòrrer per l'esmentada falsedat.

DIPÒSIT LEGAL B 35580-89
Adherits a la Federació d'Ateneus de Catalunya

 

Si vols assabentar-te dels últims events, subscriu-te al nostre blog:
Blog de l´Ateneu
 
Descarrega´t el butlletí oficial de l´Ateneu:

Col.laboren:

Pla integral  - Collblanc - La Torrassa

 
©2008 Ateneu Cultural Catalònia
Centre Moral i Cultural Poble Nou Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona